Ervaring

Harm Maters is directeur eigenaar van Lotus AgriConsult. Sinds het afronden van zijn studies in Tuinbouw, Economie (EUR) en Bedrijfskunde (UvA) is Harm inmiddels meer dan 40 jaar actief als netwerker in de Nederlandse tuinbouwsector. Onder andere als bestuurder van bedrijven en netwerkorganisaties, initiator van nieuwe strategische ontwikkelingen, maar ook als commissaris of strategisch adviseur. Ook zet hij zich graag in als kennispartner of coach, om zo start-ups en innoverende ideeën te verbinden met de sector.

Een kleine greep uit zijn ervaring in de horticultural sector:

Vernieuwing & Innovatie

Als voorzitter van AVAG, de brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector, heeft Harm diverse programma’s opgezet. Zoals HortiQ, een onafhankelijke en objectieve certificering, dat onderstreept dat het Nederlandse kassysteem een kwaliteitsproduct is en ondernemingen helpt om zich (inter)nationaal te profileren en onderscheiden. Ook zette hij Hortivation op, een innovatieprogramma dat richt zich op technische innovaties en kennismanagement in de glastuinbouw en de verbinding legt tussen Big Tech, kunstmatige intelligentie en de sector.

Internationale marktbewerking

In diverse landen introduceerde Harm de Nederlandse Greenhouse Technology, gericht op het lokaal realiseren van kennisuitwisseling en B2B-projecten. Zo heeft hij onder de noemer MexiCultura de opstart van een B2B-programma opgezet in Mexico. Hier zijn nu circa 30 Nederlandse bedrijven actief. Ook heeft hij internationale business programma’s en missies opgezet en geleid. In onder andere Zuid-Afrika, Mexico, Turkije, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Latijns-Amerika, Israël en China werkte hij samen met ambassades en financierders. Hij koppelde bedrijven aan elkaar en organiseerde seminars ter plaatse.

Integraal ketenbestuurder

Harm vervult diverse bestuursfuncties. Zo is hij momenteel betrokken bij diverse strategische projecten en werkt hij als commissaris en a.i. bestuurder van kleinere entiteiten.

In het verleden werkte Harm als voorzitter bij branche organisaties AVAG en Aannemers & Installateurs in de Glastuinbouw, HortiQ, Hortivation, als bestuurslid VNO-NCW, Greenport Holland en -West Holland, als General Manager Alcoa Industrial Systems, directeur Alcoa Agro en adjunct directeur van Royal FloraHolland.



Synergie en duurzaamheid

Harm zet zich in voor duurzaamheid in de glastuinbouwsector. Zo was hij projectvoorzitter van Synergie, dat zich richt op het aanjagen van duurzame energiesystemen. Onder andere het semi-gesloten telen is hieruit, in samenwerking met WUR, ontstaan en ontwikkeld. Ook heeft hij, in opdracht van de overheid, Green Farming opgezet en begeleid. Dit programma richt zich op een duurzame samenwerking tussen Nederlandse en Oost-Afrikaanse landen in de horticulture. Minister Ploumen, destijds verantwoordelijk voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, opende een van de projecten, genaamd ‘Solar powered Greenhouse’.

MexiCultura, marktbewerking Mexico

Middels MexiCultura heeft Harm voor de Dutch horticulture een nieuwe markt aangeboord; circa 30 Nederlandse bedrijven zijn vandaag de dag nog steeds actief in horticulture in Mexico.

Foto: Werkbezoek Mexico, Aguascalientes

Green Farming, duurzame ontwikkeling Oost-Afrika

Minister Ploumen, destijds verantwoordelijk voor Buitenlanse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Harm Maters onderschrijven met de start van Green Farming in 2017 het belang van integrale samenwerking in horticulture tussen Nederland en Oost-Afrika.